YRKESKOMPETENS

Yrkeskompetensbevis

Avsikten med grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen från den tunga yrkestrafiken. Utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs.

Det långsiktiga målet med lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket. Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna för yrket ständigt förändras.

Grundutbildning 140 timmar

För att få utföra godstransporter med tung lastbil krävs att föraren har ett yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget. Yrkeskompetensbevis får man utfärdat när man har skrivit ett godkänt teoriprov på Trafikverket. För att få skriva teoriprovet så krävs en rapporterad grundutbildning.

YKB repetition 35h

Yrkeskompetens repetition dag 1-5Vi håller repetitionskurser löpande. Hör av dig för mer info!

Alla förare ska genomföra en fortbildning (35h) vart femte år.

Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Delkurs 1: Bränsleoptimering – 7h

Yrkesföraren får bland annat lära sig ett körsätt som ger:

 • Lägre kostnader på åkeriet
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Ökad trafiksäkerhet
 • Mindre negativ miljöpåverkan
 • Mindre slitage på fordon

Delkurs 2: Godstransporter – 7h

Yrkesföraren får bland annat lära sig lastsäkring som:

 • Ger färre skador på godset
 • Ger lägre försäkringspremier
 • Eliminerar risken att transporten inte får fortsätta och att föraren får böter vid en eventuell kontroll
 • Eliminerar risken för att gods ramlar av och skadar andra trafikanter
 • Gör föraren medveten om de ekonomiska konsekvenserna för företaget vid bristfällig lastsäkring

Delkurs 3: Lagar & Regler – 7h

Yrkesföraren får bland annat lära sig:

 • Kör & Vilotids bestämmelser (kunskap och förståelse)
 • Färdskrivarens användning (digital och analog)
 • Vägarbetstidslagen

Delkurs 4: Kost och hälsa – 7h

Utbildningen syftar till:

 • Minskad sjukskrivning
 • Minskad risk för arbetsskador
 • Friskare personal

Delkurs 5: Trafiksäkerhet  – 7h

Utbildningen syftar till:

 • Ökad medvetenhet om varumärkets betydelse
 • Ökat kundfokus
 • Höjning av företagets profil
 • Medvetenhet om trafiksäkerhetens betydelse