YRKESKOMPETENS

Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att göra det lättare att rekrytera förare i framtiden.

YKB utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs. Det långsiktiga målet med lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket. Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna för yrket ständigt förändras.

Fortbildningen inom YKB ska ge en uppdatering av de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket. Fortbildningen är också en förutsättning för att yrket följer med sin tid.

Våra yrkesförarutbildningar har blivit populära. Vi har idag ett stort antal nöjda kunder.

  • YKB, 140h förkortad grundkurs för dig som fyllt 21år
  • YKB, 35h fortbildning för dig som har C-körkort och yrkeskompetensbevis eller hävdvunnen rätt (C-körkort innan 2009-09-10)
  • Arbete på Väg
  • ADR
  • Safey&Eco
  • EcoDriving
  • Truck

Ring eller maila för anmälan/info

E-post: info@citytrafikskola.nu

Reception: 060-61 85 25