TAXI

Taxiförarlegitimation

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. För att få det måste man skriva två stycken delprov och göra ett körprov på Trafikverket.

Innehåll på taxiförarlegitimationskurs:

  • Kartkunskap: Att med hjälp av kartmaterial bl.a. kunna leta färdväg, beräkna restid och bedöma framkomlighet.
  • Körekonomi/miljö: Att ha god kunskap om de faktorer som främjar ekonomisk och miljövänlig körning. Att veta sambandet mellan förebyggande fordonsunderhåll och god körekonomi. Att känna till olika drivmedel samt vad som minskar fordonets miljöpåverkan.
  • Säkerhet: Att ha grundläggande kunskap i första hjälpen och veta hur man agerar på en olycksplats. Att känna till olika passagerar- kategoriers krav. Att ha kännedom om ergonomi samt ha kunskap om hur olika fordonskomponenter påverkar säkerheten.
  • Yrkestrafiklag: Att ha god kunskap om de olika författningar som reglerar den yrkesmässiga trafiken.
  • Trafiklagstiftning: Att god kunskap om gällande trafikregler och vägmärken som man som yrkesförare kan konfronteras med.
  • Fordonskännedom: Att ha god kännedom om fordonets funktion för att kunna felsöka eller utföra enklare reparationer.

* Vi har även paket för självstudier.