ECODRIVING

EcoDriving för personbil

EcoDriving är utbildning som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Det finns fyra olika utbildningspaket, EcoDriving (personbil), Heavy EcoDriving (buss/lastbil) och Working EcoDriving (arbetsmaskiner) och EcoDriving Rail (tåg)

I utbildningen tar man upp och går igenom körsätt, teknik, trafik och miljö. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Storleken på besparingen beror mycket på vilket körsätt man normalt använder.

Vi kan erbjuda alla koncept och vi har personal med lång och gedigen erfarenhet av EcoDriving. Vi kommer till er och utbildar er personal på de fordon som ni använder och ni får direkt avkastning genom lägre förbrukning, mindre slitage samt mindre klimatpåverkan i form av lägre utsläpp av farliga avgaser och koldioxid.

Kursupplägg

Utbildningen genomförs i två delar: praktik och teori. Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål och omfattar 1,5 timmar.

Moment

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i ett fordon utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning

4. Teori vid ett senare tillfälle (efter några veckor) i helgrupp.

HeavyEcoDriving

Kursupplägg

Utbildningen genomförs i två delar: praktik och teori. Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål, lastbil eller buss, med eller utan automat/släp och omfattar 2 timmar.

Moment

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i ett fordon utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning

4. Efterföljande teori vid efter ca en månad i gemensam grupp.

WorkingEcoDriving

Kursupplägg

Utbildningen omfattar en heldag bestående av teori varvat med praktik samt ett teoripass på ca 3 timmar vid ett senare tillfälle. Utbildningen genomförs i grupp på vanligtvis 4-5 personer, och vänder sig till dig som kör någon form av arbetsfordon. Det kan t.ex. vara hjullastare, lantbruksmaskiner, bergstruckar eller gräsklippare.

Moment

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i ett fordon utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning

4. Efterföljande teori vid efter ca en månad i gemensam grupp.