FORTBILDNING

YKB repetition 35h

Yrkeskompetens repetition dag 1-5Vi håller repetitionskurser löpande. Hör av dig för mer info!

Alla förare ska gå en fortbildning. I Sverige ska de som omfattas av ”hävdvunna rättigheter” gå fortbildningen inom sju år efter det att lagen börjat tillämpas. Därefter ska fortbildningen genomföras vart femte år.

Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Delkurs 1: Heavy EcoDriving – 7 timmar

Yrkesföraren får bland annat lära sig ett körsätt som ger:

 • Lägre kostnader på åkeriet
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Ökad trafiksäkerhet
 • Mindre negativ miljöpåverkan
 • Mindre slitage på fordon

Delkurs 2: Persontransporter – 7 tim

Yrkesföraren får bland annat lära sig:

 • Lastviktsberäkningar
 • Konflikthantering
 • Kundservice
 • Säkerhetsutrustning
 • Lastsäkring

Delkurs 2: Godstransporter – 7 tim

Yrkesföraren får bland annat lära sig lastsäkring som:

 • ger färre skador på godset
 • ger lägre försäkringspremier
 • eliminerar risken att transporten inte får fortsätta och att föraren får böter vid en eventuell kontroll
 • eliminerar risken för att gods ramlar av och skadar andra trafikanter
 • gör föraren medveten om de ekonomiska konsekvenserna för företaget vid bristfällig lastsäkring

Delkurs 3: Lagar & Regler – 7 tim

Yrkesföraren får bland annat lära sig:

 • Kör & Vilotids bestämmelser (kunskap och förståelse)
 • Färdskrivarens användning (digital och analog)
 • Vägarbetstidslagen

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa – 7 tim

Utbildningen syftar till:

 • Minskad sjukskrivning
 • Minskad risk för arbetsskador
 • Friskare personal

Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus – 7 tim

Utbildningen syftar till:

 • Ökad medvetenhet om varumärkets betydelse
 • Ökat kundfokus
 • Höjning av företagets profil
 • Medvetenhet om trafiksäkerhetens betydelse