Riskutbildningar

Riskutbildningar

Del 1 (risk 1) omfattar bland annat alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation!

Boka in dig på Riskutbildning Del 1 för personbil: Boka här!

Del 2 (halkbana) Läraren bokar tid för riskutbildning 2 när eleven är i slutet av sin utbildning. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation!